Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

 

Maciej Jankowski

GODZINY OTWARCIA

Kancelaria jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 8:00-16:00, w środy 8:00-17:00 oraz w piątki 8:00-15:00

GODZINY PRZYJĘĆ

Komornik przyjmuje strony osobiście we wtorki od 12:00 do 15:00 oraz w czwartki od 10:00 do 12:00

NUMER KONTA DO WPŁAT

Bank PKO BP SA 88 1020 5226 0000 6202 0421 0233 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy KM/KMP/KMS

Kancelaria posiada dostęp do:

  • e-Sąd – EPU – kompletna obsługa spraw z e-Sądu – wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej
  • CPD – umożliwiający uzyskanie najaktualniejszych adresów zamieszkania dłużników oraz numerów PESEL,
  • CEPIK – pozwalający na zidentyfikowanie pojazdów należących do dłużników,
  • OGNIVO – wskazujący wszelkie rachunki bankowe należące do dłużników,
  • PUE ZUS – dzięki której mam dostęp do wszystkich płatników składek za dłużników,
  • EKW –  Elektroniczne Księgi Wieczyste, ułatwiające uzyskać informację o nieruchomości dłużników na obszarze całego kraju,
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – dostęp do danych niejawnych,
  • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Kancelaria 
  • EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru.